Teckning av William Eriksson 1930. Sakerna på bilden är hans griffeltavla med griffeln och sudden, samt hans
 skolväska från omkring 1900.


Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


  Här kommer bilder på skolor, lärare och 
  elever att läggas ut efterhand de är klara.