Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 Bergs skola
 färdigställdes
 1910.
 Bilden är tagen
 1912.