Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 Åsmundshyttan Skolor Bild 1:6. Första raden från vänster är det Gustav Lindqvist, X, Gösta
 Bergström Prästhyttan, Olle Rådman, Stig Mehlqvist, X och X. Andra raden från vänster är det
 X, Margit Åsberg, Märta Alm, Stina Alm, Tyra Hodén, Britta Alm, X, X, Svea Lindqvist, X, X
 och Astrid Lindqvist.Tredje raden från vänster är det X, Gunnar Hodén, X, Seved Mehlqvist,
 Anna Bergström gift Lindqvist Prästhyttan, X, X, Elsa Lindqvist, Karin Alm, X, Berta Eriksson,
 Svante Mehlqvist och X. Fjärde raden från vänster är det, X, X, X, Sven Östberg, X, Anselm
 Jönsson, Folke Tjerneld, X, Harry Rådman, X och X. Lärare är Isidorus Mehlqvist.


 


   Har ni information om bilderna klicka på knappen Info och berätta. Åsmundshyttan Skolor Bild 1:7. Lärare är Isidorus Mehlqvist.
 Bilden är tagen den 5 oktober 1933.
 Foto William Eriksson. Åsmundshyttan Skolor Bild 1:8. Klass 3 och 4 1955. Längst upp från vänster är det Inga Lill Pettersson, Britt Marie, Kari Stålberg, Inga Lis Gustavsson, Läraren Märta Lundkvist,
 Anders Widen, Lars Erik, Johnny, Svante, Anders och Roland Karlsson. I andra raden från vänster är det Karin Berglund, Åsa, Margareta Brunk, Ingrid Skoglund, Agneta Berglund,
 Margareta Berglund, Siv Karlsson och NN. I främre raden från vänster är det Lars Axel Karlsson, Raymond, Ralf Pettersson, Mats Jönsson och NN.
 Åsmundshyttan Skolor Bild 1:4. I bakgrunden till höger syns den byggnad som kallades
 Småskolan.


 Åsmundshyttan Skolor Bild 1:2. Åsmundshyttan Skolor Bild 1:5. Bilden är tagen omkring 1932.

 Åsmundshyttan Skolor Bild 1:1. Folkskollärare Isidorus Mehlqvist född 1881 i Uppsala, med sin fru Anna Kristina Olsson född 1886 i Ovansjö. Åsmundshyttan Skolor Bild 1:3. Övre raden från vänster är det Rolf Larsson, Nils Egnell, Kling,
 Lennart Larsson, Sigurd Lindgren och Bertil Lindgren. Nedre raden från vänster är det Gun-Britt
 Hillberg, Siv Larsson, Ingrid Kling, Else-Britt Eriksson gift Ljung, Nancy Lindström,
 Astrid Hillberg, Inga-Lisa Larsson, Norin och Inga-Britt Hodén.


 Åsmundshyttan Skolor Bild 1:9.
 Foto Justus Nyberg Gävle. Åsmundshyttan Skolor Bild 1:10. En fin hedersbetygelse från elever och bybor.